Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi


Pytanie 1.

Ile przedszkoli mogę wybrać ?


Odpowiedź:

3 przedszkola publiczne i 1 przedszkole niepubliczne. Przez

publiczne przedszkole należy rozumieć także oddział przedszkolny w

szkole podstawowej.

 

 

Pytanie 2.

W ilu miejscach składamy wniosek?

 

Odpowiedź:

Wniosek składamy tylko w przedszkolu pierwszego wyboru. Jeżeli

przedszkolem pierwszego wyboru jest przedszkole niepubliczne, nie możemy

wybrać innych preferencji. System nie dopuści złożenia wniosku w

kolejnym przedszkolu, identyfikacją jest numer PESEL kandydata.

 

 

Pytanie 3.

Jak należy rozumieć pojęcie wolnych miejsc?

 

Odpowiedź:

W przedszkolach publicznych jest to różnica między ilością miejsc w

przedszkolu (praktycznie liczba oddziałów x 25) a liczbą złożonych

deklaracji kontynuacji. W przedszkolach niepublicznych liczbę wolnych

miejsc ustala organ prowadzący.

 

 

Pytanie 4.

Czy mogę złożyć wniosek do 3 przedszkoli niepublicznych?

 

Odpowiedź:

Nie, składamy wniosek tylko do jednego przedszkola niepublicznego.

System nie dopuści złożenia wniosku w kolejnym przedszkolu,

identyfikacją jest numer PESEL kandydata

 

 

Pytanie 5.

Kiedy można składać wnioski i czy decyduje kolejność zgłoszeń?

 

Odpowiedź:

Wnioski można składać od 18 - 29.03.2019 r., kolejność zgłoszeń nie ma

żadnego znaczenia.

 

 

Pytanie 6.

Kto nie może złożyć wniosku?

 

Odpowiedź:

Rodzice, którzy złożyli deklarację kontynuacji wychowania

przedszkolnego w przedszkolu publicznym lub przedszkolu niepublicznym

biorącym udział w rekrutacji elektronicznej, identyfikacją jest numer

PESEL kandydata.

 

 

Pytanie 7.

Czy dzieci zamieszkałe poza Kaliszem mogą brać udział rekrutacji?

 

Odpowiedź:

Tak, ale zostaną zakwalifikowane tylko w przypadku wolnych miejsc po

zakwalifikowaniu kandydatów zamieszkałych w Kaliszu.

 

 

Pytanie 8.

Czy dzieci 2,5 letnie mogą brać udział rekrutacji?

 

Odpowiedź:

Tak, ale zostaną zakwalifikowane tylko w przypadku wolnych miejsc po

zakwalifikowaniu kandydatów zamieszkałych w Kaliszu w wielu 3-6 lat.

 

 

Pytanie 9.

Czy istnieje obwód przedszkolny, czy mam zapewnione miejsce w

obwodzie przedszkola?

 

Odpowiedź:

Nie ma obwodów przedszkolnych, dzieci w wieku 6 lat podlegają

obowiązkowi przygotowania przedszkolnego i kontrolę przestrzegania tego

obowiązku realizują dyrektorzy obwodowych szkół podstawowych.

 

Pytanie 10.

Czy można złożyć wniosek przez internet?

 

Odpowiedź:

Wniosek należy wypełnić, wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego

wyboru. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez Internet.

 

 

Pytanie 11.

Co mam zrobić jeżeli dziecko nie dostanie się do żadnego przedszkola?

 

Odpowiedź:

Należy złożyć wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

Pytanie 12.

Jaka jest różnica między przedszkolem a oddziałem przedszkolnym w

szkole podstawowej?

 

Odpowiedź:

Przedszkola zapewniają co najmniej 10. godzinną usługę wychowania

przedszkolnego. W tzw. „zerówkach” dzieci przebywają tylko 5 godzin, a

dzieciom tym nie przysługuje miejsce w świetlicy szkolnej, która jest

przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej. W przypadku

dużego zainteresowania istnieje możliwość wydłużenia czasu

pobytu dziecka w zerówce.

 

 

Pytanie 13.

Dziecko uczęszcza do przedszkola, ale chcę złożyć wniosek do innego

przedszkola, a drugiej preferencji do tego samego przedszkola. Czy mam

złożyć deklarację kontynuacji?

 

Odpowiedź:

Nie, złożenie deklaracji kontynuacji uniemożliwia wzięcie udziału na

rekrutacji. Należy pamiętać, że ponowna rekrutacja do tego samego

przedszkola nie musi zakończyć się pozytywnie.

 

 

Pytanie 14.

Czy otrzymam pomoc w wypełnieniu wniosku w przedszkolu?

 

Odpowiedź:

Tak, każde przedszkole lub szkoła musi pomóc w wypełnieniu wniosku

osobom, które mają z tym trudności.

 

Pytanie 15.

Dziecko nie posiada numeru PESEL. Jak wypełnić w wniosek?

 

Odpowiedź:

Proszę zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru.

 

 

Pytanie 16.

Dziecko jest zameldowane w Kaliszu u rodziny, ale rodzice mieszkają

poza Kaliszem. Jak będzie zakwalifikowane dziecko w rekrutacji?

 

Odpowiedź:

Komisja rekrutacyjna będzie żądać wyjaśnień w związku z faktem, że wg

definicji Kodeksu Cywilnego dziecko zamieszkuje z rodzicami lub z jednym

z rodziców. W opisanym przypadku, fakt zameldowania dziecka nie oznacza

więc zamieszkiwania w Kaliszu.

 

 

Pytanie 17.

Jestem zameldowana poza Kaliszem, ale zamieszkuję wraz z dzieckiem w

Kaliszu. Jak mam udokumentować fakt zamieszkiwania?

 

Odpowiedź:

Przedstawić dowolny dokument poświadczający zamieszkiwanie np. umowa

najmu, umowa na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody,

telekomunikacyjna, potwierdzenie składania PIT.

 

 

Pytanie 18.

Mieszkamy z dzieckiem u rodziców w Kaliszu, ale nie jesteśmy

zameldowani, czy możemy złożyć wniosek jako zamieszkali w Kaliszu?

 

Odpowiedź:

W opisanym przypadku należy dopełnić obowiązku zameldowania, trudno

będzie inaczej stwierdzić fakt zamieszkiwania.

Pytanie 19.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

 

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości wypełnienia wniosku za pośrednictwem Internetu).

 

 

Pytanie 20.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

 

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce 

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 20.153.311.2202 Harmonogram ID: 541;