Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Ile przedszkoli mogę wybrać ?


Odpowiedź:

3 przedszkola publiczne i 1przedszkole niepubliczne. Przez

publiczne przedszkole należy rozumieć także oddział przedszkolny w

szkole podstawowej.

 

 

Pytanie 2.

W ilu miejscach składamy wniosek?

 

Odpowiedź:

Wniosek należy wypełnić elektronicznie i zatwierdzić.

 

 

Pytanie 3.

Jak należy rozumieć pojęcie wolnych miejsc?

 

Odpowiedź:

W przedszkolach publicznych jest to różnica między ilością miejsc w

przedszkolu (praktycznie liczba oddziałów x 25) a liczbą złożonych

deklaracji kontynuacji. W przedszkolach niepublicznych liczbę wolnych

miejsc ustala organ prowadzący.

 

 

Pytanie 4.

Czy mogę złożyć wniosek do 3 przedszkoli niepublicznych?

 

Odpowiedź:

Nie, składamy wniosek tylko do jednego przedszkolanie publicznego.

System nie dopuści złożenia wniosku w kolejnym przedszkolu,

identyfikacją jest numer PESEL kandydata

 

 

Pytanie 5.

Kiedy można składać wnioski i czy decyduje kolejność zgłoszeń?

 

Odpowiedź:

Wnioski można składać od 01.02 - 08.02.2021 r., kolejność zgłoszeń nie ma

żadnego znaczenia.

 

 

Pytanie 6.

Kto nie może złożyć wniosku?

 

Odpowiedź:

Rodzice, którzy złożyli deklarację kontynuacji wychowania

przedszkolnego w przedszkolu publicznym lub przedszkolu niepublicznym

biorącym udział w rekrutacji elektronicznej,identyfikacją jest numer

PESEL kandydata.

 

 

Pytanie 7.

Czy dzieci zamieszkałe poza Kaliszem mogą brać udział w rekrutacji?

 

Odpowiedź:

Tak, ale zostaną zakwalifikowane tylko w przypadku wolnych miejsc po

zakwalifikowaniu kandydatów zamieszkałych w Kaliszu.

 

 

Pytanie 8.

Czy dzieci 2,5 letnie mogą brać udział w rekrutacji?

 

Odpowiedź:

Tak, ale zostaną zakwalifikowane tylko w przypadku wolnych miejsc po

zakwalifikowaniu kandydatów zamieszkałych w Kaliszu w wieku 3-6 lat.

 

 

Pytanie 9.

Czy istnieje obwód przedszkolny, czy mam zapewnione miejsce w

obwodzie przedszkola?

 

Odpowiedź:

Nie ma obwodów przedszkolnych, dzieci w wieku 6 lat podlegają

obowiązkowi przygotowania przedszkolnego i kontrolę przestrzegania tego

obowiązku realizują dyrektorzy obwodowych szkół podstawowych.

 

 

Pytanie 10.

Co mam zrobić jeżeli dziecko nie dostanie się do żadnego przedszkola?

 

Odpowiedź:

Należy złożyć wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

Pytanie 11.

Jaka jest różnica między przedszkolem a oddziałem przedszkolnym w

szkole podstawowej?

 

Odpowiedź:

Przedszkola zapewniają co najmniej 10. godzinną usługę wychowania

przedszkolnego. W tzw. „zerówkach” dzieci przebywają tylko 5 godzin, a

dzieciom tym nie przysługuje miejsce w świetlicy szkolnej, która jest

przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej. W przypadku

dużego zainteresowania istnieje możliwość wydłużenia czasu

pobytu dziecka w zerówce.

 

 

Pytanie 12.

Dziecko uczęszcza do przedszkola, ale chcę złożyć wniosek do innego

przedszkola, a drugiej preferencji do tego samego przedszkola. Czy mam

złożyć deklarację kontynuacji?

 

Odpowiedź:

Nie, złożenie deklaracji kontynuacji uniemożliwia wzięcie udziału na

rekrutacji. Należy pamiętać, że ponowna rekrutacja do tego samego

przedszkola nie musi zakończyć się pozytywnie.

 

 

Pytanie 13.

Czy otrzymam pomoc w wypełnieniu wniosku w przedszkolu?

 

Odpowiedź:

Tak, każde przedszkole lub szkoła musi pomóc w wypełnieniu wniosku

osobom, które mają z tym trudności.

 

Pytanie 14.

Dziecko nie posiada numeru PESEL. Jak wypełnić wniosek?

 

Odpowiedź:

Proszę zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru.

 

 

Pytanie 15.

Dziecko jest zameldowane w Kaliszu u rodziny, ale rodzice mieszkają

poza Kaliszem. Jak będzie zakwalifikowane dziecko w rekrutacji?

 

Odpowiedź:

Komisja rekrutacyjna będzie żądać wyjaśnień w związku z faktem, że wg

definicji Kodeksu Cywilnego dziecko zamieszkuje z rodzicami lub z jednym

z rodziców. W opisanym przypadku, fakt zameldowania dziecka nie oznacza

więc zamieszkiwania w Kaliszu.

 

 

Pytanie 16.

Jestem zameldowana poza Kaliszem, ale zamieszkuję wraz z dzieckiem w

Kaliszu. Jak mam udokumentować fakt zamieszkiwania?

 

Odpowiedź:

Przedstawić dowolny dokument poświadczający zamieszkiwanie np. umowa

najmu, umowa na dostawę energii elektrycznej, gazu,wody,

telekomunikacyjna, potwierdzenie składania PIT.

 

 

Pytanie 17.

Mieszkamy z dzieckiem u rodziców w Kaliszu, ale nie jesteśmy

zameldowani, czy możemy złożyć wniosek jako zamieszkali w Kaliszu?

 

Odpowiedź:

W opisanym przypadku należy dopełnić obowiązku zameldowania, trudno

będzie inaczej stwierdzić fakt zamieszkiwania.


Pytanie 18.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

 

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.

 

 

Pytanie 19.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

 

Odpowiedź:

Należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie zatwierdzony

Rekrutacja ID: 141; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 658;