Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

Adres: SULISŁAWICKA 108-110
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW:
E-mail:
Telefon:

Opis oferty:       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu 


jest ośmioklasową, wielopokoleniową placówką oświatową znajdującą się w centrum spokojnego, rozwijającego i rozbudowującego się osiedla miasta Kalisza – Sulisławice. Parterowy, ogrodzony budynek szkoły, otoczony zielenią, plac zabaw dla dzieci. Bezpieczeństwo zapewnia monitoring – firma zewnętrzna oraz system telewizji dozorowej (8 kamer). Szkoła jest odnowiona i znakomicie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – w tym multimedialne (min. monitory, wizualizer, tablety, laptopy, tablice interaktywne itp.). Multimedialne i bogato wyposażone sale lekcyjne           z atrakcyjnym zapleczem dydaktycznym. Szkoła posiada pracownie min.: chemiczną, fizyczną, biologiczną, informatyczną wyposażoną w komputery i laptopy ze stałym łączem internetowym - jeden komputer – jeden uczeń. Naukę ułatwia i uprzyjemnia praca na platformie Inst. Ling, Classroom. Wykorzystujemy program Matlandia, co nie tylko uatrakcyjnia pracę, ale pozwala też każdemu uczniowi na samodzielną kontrolę jej efektów. 
W pracy z uczniami stosujemy metody Tutoringu., ocenianie kształtujące- uczestniczymy w XVII edycji Projektu Całościowy Rozwój Szkoły. Realizujemy interesujące, rozwijające wiedzę i zainteresowania uczniów innowacje pedagogiczne, projekty i programy edukacyjne o różnorodnej tematyce m. in.: - Inst. Ling, eTwinning, matematyka z Matlandią, Mapa kultury . Nasi uczniowie poprzez zabawę uczą się również kodowania, programowania oraz elementów robotyki. 
Jesteśmy "Szkołą Promującą Zdrowie, dbamy o zdrowy styl i tryb życia naszych uczniów. Udział w programie e - Twinning jest częścią Erasmus+ programu UE, który wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.
Współpracujemy ze szkołą w Japonii, dzięki temu nasi uczniowie nawiązują koleżeńskie relacje z rówieśnikami z innych krajów, szlifują język angielski. Nasi uczniowie uczestniczą w programach unijnych, programach i projektach: ORE, CEO, CRS. 
Pomagamy uczniom z różnymi dysfunkcjami , m.in. dysleksją, obejmujemy ich pomocą. Dzięki dziennikowi elektronicznemu uczniowie jak i ich rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy w nauce.         W szkole panuje przyjazna i sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka atmosfera. Zajęcia odbywają się w małych zespołach klasowych. Sprzyja to poznaniu uczniów, indywidualizacji nauczania, wszechstronnemu rozwojowi i nauce w spokojnych i bezpiecznych warunkach. Naszym priorytetem jest wysoki poziom nauczania( uzyskujemy wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych) i wysoka efektywność kształcenia - także w zakresie nauki języków obcych - już od oddziału przedszkolnego. W szkole dzieci uczą się j. angielskiego i j. niemieckiego.
Kompetentna, świetnie wykwalifikowana, stabilna, zżyta ze szkołą, kadra pedagogiczna, podejmująca wiele nowych i innowacyjnych działań - innowacji pedagogicznych, realizująca programy edukacyjne, których celem jest rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów. Jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły i wszelkie propozycje służące dobru dziecka. Społeczność naszej szkoły aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne takich jak : „Góra Grosza”, „ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i z własnej inicjatywy podejmuje liczne działania na rzecz środowiska lokalnego w tym akcje charytatywne- „Tytka Charytatywna”, „Szlachetna paczka", prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, SU. 

W naszej szkole organizowane są organizowane zajęcia pozalekyjne takie jak: 

- zajęcia sportowe.
- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów.
- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- zajęcia logopedyczne.
- 23 Kaliska Drużyna Zuchów i Harcerzy skupiająca dzieci z klas młodszych (zastęp zuchów) oraz uczniów z klas IV – VIII (zastęp harcerzy).

Proces opiekuńczy i wychowawczy wspiera pedagog szkolny. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna. Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb                       i zainteresowań uczniów. Pielęgnujemy tradycje i ceremoniał szkoły. W naszych działaniach wspierają Nas rodzice uczniów, aktywnie włączają się w organizacje imprez i uroczystości szkolnych, pomagają przy realizacji projektów edukacyjnych. Do dyspozycji uczniów jest działająca od poniedziałku do piątku świetlica szkolna, która jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, filmy edukacyjne oraz nowoczesnej generacji sprzęt RTV.  Świetlica czynna jest w godzinach od 7.30-16.30
                    

Nasza placówka ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami m. in. z Radą Sołecką i OSP Sulisławice - dodatkowym elementem wzmacniającym te więź jest wydanie gazetki szkolnej  ” Życie w Sulisławicach”; CEO w Warszawie, Policją, Strażą Miejską, Caritasem, Hufcem ZHP, Archiwum Państwowym w Kaliszu.
Informacje na Facebooku (informacja o nas i podejmowanych działaniach uzupełniane są na bieżąco).

Ze względu na reżim sanitarny, nie ma możliwości odwiedzenia placówki.
Wszelkie dodatkowa   informacje można uzyskać pod telefonem 62-762-35-47

Zapisy drogą elektroniczną:  www.kalisz.pl- zakładka Edukacja- Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
WOLNE MIEJSCA Oddział Przedszkolny 9

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 141; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 658;