Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Adres: Robotnicza 5
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: www.sp7.kalisz.pl
E-mail: sp7@um.kalisz.pl
Telefon:

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu zapewnia dzieciom optymalne warunki rozwoju. Jest bezpieczna i przyjazna. Posiada dobre warunki bazowe do prowadzenia działalności edukacyjnej. Na terenie rekreacyjnym szkoły znajdują się boiska z nawierzchnią sztuczną do gry w piłkę koszykową, siatkową, nożną i tartanową bieżnią okólną. Jest też skocznia w dal i wzwyż oraz plac zabaw utworzony w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w ramach zadania lokalnego Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, na boisku zostały zamontowane piłkochwyty. Szkoła położona jest w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, przy mało ruchliwych ulicach. Wyjścia zabezpieczone są barierkami, a ulice odpowiednio oznakowane. Dużą wagę przywiązuje się do budowania właściwych relacji interpersonalnych i zaufania pomiędzy całą społecznością. Szkoła współpracuje z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w realizacji wielu przedsięwzięć i projektów edukacyjnych. Prowadzi oddział przedszkolny. Zajęcia odbywają się w salach przystosowanych do zabawy i nauki, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci. Pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne meble, tablice interaktywne, środki dydaktyczne. Stoliki i krzesełka dostosowane są do wzrostu dzieci. Dzieci mają oddzielną szatnię i toaletę w pobliżu sali. Nauczyciele w oddziale przedszkolnym prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Dzieci uczą się języka angielskiego. Prowadzona jest diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji dzieci. W szkole odbywają się bezpłatne zajęcia logopedyczne. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem, m.in. metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne; elementy "Edukacji przez ruch" - Doroty Dziamskiej, Kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona, metodę gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana; metodę twórczego ruchu Carla Orffa, pedagogikę zabawy i wiele innych. Nauczyciele stosują różne formy pracy, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne inspirujące dzieci do podejmowania aktywności. W bibliotece szkolnej prowadzone są ciekawe zajęcia rozwijające pasje czytelnicze. Organizowane są m.in. konkursy, uroczystości klasowe, wycieczki edukacyjne, wyjścia do kina, teatru, na koncerty edukacyjne. Szkoła zapewnia opiekę pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej i logopedy. W szkole znajduje się gabinet stomatologiczny NFZ. W oddziale przedszkolnym prowadzony jest dziennik elektroniczny. W szkole funkcjonuje stołówka. Dzieci mogą korzystać ze "źródełka" wody pitnej, które zostało zamontowane w ramach realizacji zadania ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.

Szczególne osiągnięcia:

- uzyskanie certyfikatów: "Biblioteka przyjazna uczniom", „Szkoła z Klasą”, "Szkoła Ucząca Się", "Szkoła w ruchu", MegaMisja, czyli cyfrowa edukacja w świetlicy szkolnej";

- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień i zainteresowań;

- bogata oferta działań profilaktycznych;

- wdrażanie projektów edukacyjnych;

- systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym i różnymi instytucjami wspierającymi szkołę;

- organizowanie licznych konkursów, imprez i uroczystości;

- organizacja zajęć otwartych dla rodziców;

- współpraca między nauczycielami oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Oddziały przedszkolne ogólnodostępne 12

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 141; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 658;