Niezalogowany
zmień rozmiar:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM"

Adres: Widok 98a
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: pp19.pl
E-mail: pp19integracja@wp.pl
Telefon:

Opis oferty:


Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" to placówka otwarta na potrzeby wszystkich dzieci bez względu na specyfikę ich predyspozycji rozwojowych i edukacyjnych. Staramy się wspomagać i wyrównywać, na miarę indywidualnych możliwości, poziom funkcjonowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w zakresie wszystkich sfer ich aktywności. Czynimy to w toku zajęć grupowych oraz indywidualnych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, a także logopedę. Rozwijamy też ukryte w dzieciach zdolności i zainteresowania, wykorzystujemy ich potencjał twórczy, a wszystko to poprzez dodatkowe nieodpłatne zajęcia takie jak rytmika, język angielski, nauka tańca, zabawa z piłką, gimnastyka korekcyjna,dogoterapia i rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych. 

Gwarancją efektywnych oddziaływań, skierowanych na stymulowanie rozwoju naszych wychowanków jest współpraca z rodzicami. Dzięki częstym kontaktom (podczas zebrań informacyjnych, spotkań szkoleniowych dotyczących wybranej tematyki, uroczystości przedszkolnych oraz indywidualnych konsultacji )mamy możliwość informowania rodziców o postępach dzieci w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności. Prezentujemy wytwory prac wychowanków, dzielimy się opiniami na temat ich funkcjonowania zarówno w środowisku domowym, jak i przedszkolnym. Próbujemy wspólnie interpretować i szukać sposobów radzenia sobie z niepokojącymi zachowaniami. Pedagodzy, jak również logopeda udzielają rodzicom wskazówek do pracy indywidualnej, którą mogą kontynuować w domu, w zależności od konkretnych potrzeb odbywają się też konsultacje specjalistyczne z psychologiem.Obecnie przedszkole posiada 5 oddziałów w tym 2 integracyjne. W grupie integracyjnej może przebywać maksymalnie 20 dzieci w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.Dzieci niepełnosprawne mają możliwość pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i korzystania z pełnej oferty na miarę swoich możliwości rozwojowych.

Placówka posiada wyspecjalizowany gabinet do terapii logopedycznej oraz terapii pedagogicznej. Ze względu na swoją specyfikę przedszkole otrzymało pomoce dydaktyczne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu oferujemy naszym zdrowym i niepełnosprawnym wychowankom fachową i wielokierunkową pomoc edukacyjną i terapeutyczną.
Placówka dysponuje przestronnymi salami wyposażonymi w nowe, funkcjonalne meble, atrakcyjne zabawki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne.W ogródku przedszkolnym dzieci mogą korzystać z bezpiecznego ,atrakcyjnego sprzętu do zabaw.

Sala rekreacyjna w naszym przedszkolu wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny i gimnastyczny m. in: „suchy basen”.

Oferujemy dzieciom zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz różne formy aktywności realizowane z wykorzystaniem metod takich, jak: metoda aktywności muzycznej M.i Ch. Knillów, metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, Dennisona, W. Sherborne, Labana, muzykoterapia, relaksacja itp. Prowadzimy również zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej, w swojej pracy opieramy się też na multimedialnych programach edukacyjnych.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprzez zabawę !


Nasze przedszkole organizuje nieodpłatnie zajęcia dodatkowe dla dzieci:


* gimnastyka korekcyjna
* język angielski
* rytmika

* nauka tańca
* dogoterapia i rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych

*taniec towarzyski

* zabawa z piłką

W ciągu roku szkolnego organizujemy wycieczki do lasu, parku, teatru, kina. Urządzamy także „Festyn Rodzinny”,jesteśmy organizatorami  Paraolimpiady Przedszkolaków . Nasze pociechy biorą udział w konkursach recytatorskich ,plastycznych, muzycznych, sportowych i ekologicznych.

Każdego roku rodzice mają możliwość obserwowania lub uczestnictwa w zajęciach otwartych.
W związku z naborem 2019/2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do odwiedzenia naszego przedszkola 09 marca 2019 roku od godz. 10.00 do 12.00.  Dzieci będą miały możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zabawach

Szczególną ofertę kierujemy do rodziców dzieci niepełnosprawnych - przygotowaliśmy dla Was program adaptacyjny realizowany przez wykwalifikowaną kadrę naszych specjalistów

Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.00 – 16.30


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
WOLNE MIEJSCA 7

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 141; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 658;