Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Adres: A. Mickiewicza 11
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: sp14kalisz.pl
E-mail: sp14@um.kalisz.pl
Telefon:

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu znajduje sie w dwupiętrowym budynku przy zbiegu ulic Mickiewicza i Widoku. Położenie budynku w miejscu mało ruchliwych ulic, sprzyja bezpieczeństwu dzieci i uczniów. Szkoła posiada nowoczesny kompleks boisk. Do szkoły uczęszcza 483 uczniów i 16 dzieci uczących się w 25 oddziałach (łącznie z jednym oddziałem przedszkolnym). Zajęcia kończą się najpóźniej po ósmej godzinie lekcyjnej - 15.20 /tylko w klasach 7 i 8, które mają dużą ilość godzin zajęć lekcyjnych/. W szkole pracuje 54 nauczycieli, wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do wykonywanej pracy. Zgodnie z podstawą programową dzieci z oddziału przedszkolnego uczą się języka angielskiego. Sala przeznaczona do zajęć grupy przedszkolnej została tak zaaranżowana i wyposażona, aby dzieci miały możliwość samodzielnego rozwijania swoich uzdolnień oraz wspólnej i twórczej zabawy. Biorąc pod uwagę ważność funkcji rozwojowych i zdrowotnych dzieci, grupa ma możliwość realizowania zajęć ruchowych w sali zabaw zorganizowanej dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i dzieci z oddziału przedszkolnego. W celu niwelowania dysharmonii, terapii zaburzeń, wyrównywania zaniedbań środowiskowych oraz poznania możliwości i potrzeb rozwojowych, dzieci poddawane są diagnozie przedszkolnej (dwukrotnie w ciągu roku szkolnego - IX i III). Wszystkie dzieci objęte są programem profilaktyki logopedycznej, której celem jest stymulowanie rozwoju mowy i języka, a w konsekwencji przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego. Dzieci z oddziału przedszkolnego, które wymagają dodatkowej pomocy uczęszczają również na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Dla uzyskania najlepszych efektów w proces stymulacji włączani są także rodzice. Ważnym elementem pracy oddziału przedszkolnego jest systematycznie wypracowywany model stałych kontaktów z rodzicami naszych podopiecznych - zajęcia otwarte, spotkania integracyjne, indywidualne spotkania.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 13

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 141; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 658;